Verginin Tanımı Nedir?

Vergi, devletin finansman giderlerini, kamu hizmetlerini karşılamak amacı ile halktan karşılıksız olarak toplanan paradır.

Vergi kanun yolu ile kişinin ödeme gücüne göre dayatılarak alınmaktadır. Vergiler Maliye Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından toplanmaktadır. Toplanış şekillerine “dolaylı” ve “dolaysız” olmak üzere ikiye ayrılır. Konularına göre de “gelir”, “servet”, “tüketim” olmak üzere de üç grupta toplanır.

Konularına göre vergileri daha detaylı inceleyelim.

Gelir, kişinin çalışması karşılığında elde ettiği her türlü kazançtır. Bu sebeple kişinin geliri, o kişinin vergi ödeme gücünü gösterir. Her kişi geliri doğrultusunda vergi ödemektedir. Gelir her ne kadar, vergi ödeme gücünü belirlemede önemli bir unsur olsa da gelirin tamamı vergilendirilmez.

Servet, gelirin harcanmamış biriktirilmiş olan kısmıdır. Servet vergi ödeme gücünü gösteren önemli bir göstergedir. Servet genellikle mal, mülk şeklinde ifade edilir. Servetin büyüklüğüne göre kişinin vergi borcu belirlenmektedir. Servetin çok olmasına göre vergi çok, servetin az olmasına göre de vergi az olmaktadır. Bu durumda kişinin bir yıl boyunca ödeyeceği vergi gelir ve servetine göre hesaplanmaktadır.

Özel Tüketim, insanların temel ihtiyaçları dışında kalan lüks tüketime giren ürünlerin ve çevreye, insan sağlığına zarar veren ürünlerin azaltılmasına yönelik alınan vergidir. Bu amaç ile vergi ürünler üzerinden alınmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi hangi ürünler için alınmaktadır?

1)Lüks mallar, lüks araba, özel jet, yat vb.

2)Sağlığa zararlı mallar, ürünler alkollü içecekler, tütün mamülleri, kolalı gazoz mamülleri

3)Çevreye zararlı ürünler, fosil yakıtlar (benzin,kömür) bazı kimyasal maddeler

Vergiyi maddeler halinde tanımlamak gerekirse;

-Vergiyi devlet yada yetkili kuruluşlar halktan toplar.
-Kamu harcamaları ve devlet finansmanı için kullanılır.
-Gerçek yada tüzel kişilerden alınır.
-Vergiyi kişiler karşılıksız olarak vermektedir.
-Verginin anayasada verilmesi zorunlu olduğu için kişinin rızası aranmaz.
-Vergi kişinin ödeme gücüne kıyasla alınmaktadır.