Vergi Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey!

vergi-hakkinda-bilmeniz-gereken-5-sey

Vergi hakkında bilgi edinmeniz için nedenleriniz var! Bunları sizler için kaleme aldık.

Vergi, devletin vatandaşlardan aldığı karşılıksız bedeldir. Bir devletin hayatını sürdürebilmesi, aldığı vergilere bağlıdır. Alınan vergiler, vergi daireleri tarafından kontrol edilir. Bu konuda bilgi sahibi olmak, her vatandaşın yapmak zorunda olduğu konulardan bir tanesidir.

Beyanları nasıl yapacaksınız?

Günümüzde muhasebeciler tarafından yapılan vergi beyanları, beyannameler yardımı ile yapılırlar. Ne kadar kazanç elde ettiğiniz bu beyanname de yer alır. Artık elektronik ortamın gelişmesi ile birlikte beyannameler, elektronik ortamlarda hazırlanıp gönderilebiliyor.

Hangi vergi türleri, kimler tarafından ödeniyor?

Vatandaşlardan alınan vergiler, ticaret kanununda gelir vergisi olarak adlandırılır. Şirketlerden ve kurumlardan alınan vergiler ise kurumlar vergisi olarak adlandırılır.

Vatandaşlardan ve tüm kurumlardan ayrıca dolaylı yoldan KDV vergisi alınır. Serbest meslek ile uğraşan kişiler, şirketlere yaptıkları ticaret ile serbest meslek makbuzu düzenlemek kaydıyla devlete vergilerini peşin olarak öderler. Şirketler ise bu miktarı kesinti olarak alırlar ve yılsonunda devlete beyanname düzenleyerek öderler. Bu işleme stopaj adı verilir.

Vergi borcunun ödenmesi

Şirketlerin düzenledikleri beyannameler, vergi dairelerine verilir. Bu işlem karşılığında vergi daireleri şirketlere tahakkuk fişi verirler. İşte bu tahakkuk fişleri ile şirketler vergilerini öderler. Günümüzde tahakkuk fişleri ile internetten ya da banka şubelerinden ödeme yapılabilir.

Burada unutulmaması gereken asıl konu, mali müşavirlerin şirketler adına ödeme yapamamasıdır.

Vergi aflarının değerlendirilmesi

Bu konu birçok şirket ya da şahıslar için önemlidir. Özellikle zamanında ödenemeyen ve şirketleri mali krize sokan vergi borçlarının affı, şirketler için adeta kurtarıcı bir can simididir. Aynı durum şahıslar için de geçerlidir.

Dönemsel olarak devlet tarafından uygulanan afları, alacakların kolay bir şekilde tahsili ve ekonomiyi canlandırma hareketidir.

Teşvikler ve muafiyetlerden yararlanın

Toplumsal istikrarın sağlanması ve barışı açısından devlet bazı alanlarda teşvik uygular. Bu alan en çok da vergi alanında olur. Mesela kamusal yarara yönelik olarak yapılan bir yapı sonucunda devlet bazı muafiyetleri devreye sokar. Bazı durumlarda istihdamı teşvik için şirketlerden daha az vergi alınabilir. Hiç alınmayabilir de.