Damga Vergisi Nedir?

Damga Vergisi Nedir?

Çokça duyduğumuz Damga Vergisi nedir? Kimler tarafından ne zaman ödenir?

Kurum ve kişilerin yaptıkları işlemler sonucunda yapmış oldukları tüm sözleşmelerin, resmileşmesi için verilen belge niteliğindeki kağıt ya da elektronik belgeler olarak tanımlanmaktadır. Damga vergisi en az ödenen vergi niteliğindedir.

Damga vergisi en eski vergilerden biri olup ilk adı 1858 yılında yayımlanan “Vakai Sahihe Nizamnamesi” olarak geçmişi Osmanlı İmparatorloğuna kadar dayanmaktadır. 2005 yılına kadar damga vergisi, sözleşme ve belge üzerine yapıştırılan pul aracılığı ile ödeniyordu. 2005 Yılı ve sonrasında bu uygulama Maliye Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

Damga Vergisi mükellefleri kimlerdir?

Damga vergisi mükellefleri kağıt ve belgeleri ibraz eden kişilerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlerin damga vergilerini kişiler ödemektedir. Yabancı ülkeler ile Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergilerini, Türkiye’de bu kağıtları ibraz eden ve herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanan kişi veya kurumlar ödemektedir.

Ödeme türleri açısında 3’e ayrılmaktadır!

1. Makbuz, fatura verilerek ödeme;

Maliye bakanlığının belirlemiş olduğu kişi, kurum veya kuruluşlar beyanneme düzenlenmesi karşılığı vergi dairesine damga vergisi ödemelerini yapmaktadırlar. Beyan tarihi, beyan kağıdının düzenlendiği aydan bir sonraki ayın 20. günü akşamı olup ödemeler ise vergi dönemini içeren ayın 26. günü akşamına kadar yapılmaktadır.

2. Basılı Damga konularak ödeme;

Basılı damga, kişiler ve devlet arasında yapılan sözleşmelerde kullanılır. Örnek vermek gerekirse; elektrik, telefon, doğalgaz, su aboneliklerinde basılı damga konularak %5 eksik ve peşin olarak ödemesi yapılır.

3. İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme:

İktisadi kamu teşekkülleri, İl özel idareleri ve belediyeler, Genel ve özel bütçeli daireler, Bankaların kullandığı ödeme türleridir.

Damga vergisi ne zaman ödenir?

Damga vergisinin ödemesi beyan kağıdının düzenlendiği aydan sonraki ayın 20. günü akşamı olup ödemeler vergi dönemini içeren ayın 26. günü akşamına kadar yapılmaktadır. Ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bildirilmek zorundadır.

Damga Vergisinde sorumluluk ve ceza nedir?

Vergiye tabi olan kağıtların, ödenmemesi yada eksik ödenmesi durumunda, kağıtları ibraz eden sorumlu kişiler belirli tutarlarda cezalara tabidir.

Çok sayıda kişi ile yapılan sözleşmelerde, bu sözleşmelerde imzası olan herkes hem damga vergisine hem de damga vergisi cezasına ortaktırlar. Buna hukuki anlamda müteselsilen sorumluluk denir.

Sözleşmeyi imzalayan kişi veya kurumlar, aralarında anlaşıp bir kişiyi damga vergisini ödemesi için sorumlu kişi olarak seçebilirler. Sorumlu olan kişide damga vergisini beyan edip ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Bu kişinin ödemeyi gerçekleştirmemesi veya eksik olarak gerçekleştirmesi durumunda, Maliye Bakanlığı tüm imza sahiplerinden bu cezayı talep etmektedir.