Şirketlerde Pazarlama Departmanı Neden Önemlidir?

Şirketlerde Pazarlama Departmanı Neden Önemlidir

Pazarlama departmanı, şirketlerin gemi kaptanı gibidir. Ürünleri en iyi şekilde tanıtarak, geminin yürümesini sağlar.

Pazarlama, ürün yapısını, ürünün pazardaki durumunu, ürün talebi ve ürünün Pazar açısından gelişimini inceleyen bir bilimdir.

Firma ürünlerinin tüm özelliklerinin en iyi şekilde tanıtılması gerekir. Firmalarda bu görevi pazarlama departmanı üstlenir.

Birçok kimse, pazarlama departmanı ile satış departmanını birbirine karıştırır. Çoğu zaman bu iki departmanın aynı işi yaptığını düşünür. Oysa ki satış departmanı ile pazarlama departmanı birbirleri ile ortak çalışırlar. Daha doğrusu satış departmanından gelen sonuçlara göre pazarlama departmanı taktik geliştirir.

Satış bölümü, müşterilerden gelen satış sonuçlarını, pazarlama bölümüne iletir. Pazarlama departmanı ise müşterilerle temasa geçer.

Satış ve pazarlama bölümlerinin ayrı olması, yalnızca büyük ve kurumsal firmalarda var olan bir durumdur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde maliyet açısından, bu iki bölüm bir arada yürütülür.

Kavram olarak pazarlama; ürün yapısını, ürünün pazardaki durumunu, ürün talebi ve ürünün Pazar açısından gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır.

Pazarlama Departmanı Ne İş Yapar?

Şirketlerin üretmiş olduğu ürünlerin pazar ortamında satışından sorumludur diyebiliriz. Ancak bu basit görev tanımının dışında aslında, pazarlama departmanının oldukça karışık ve şartlara göre değişen görevleri vardır.

Pazarlama departmanı, şirketlerin piyasada sattığı ürünün değerini yükseltir. Marka değerleme işlemi, sürekli olarak yapılması ve güncellenmesi gereken bir işlemdir. Zorlu rekabet ortamında yeni taktiklerin geliştirilmesi de pazarlama bölümünün görevlerinden bir tanesidir.

Burada amaç şirketin sürekli kar etmesinin sağlanmasıdır. Değişen piyasa koşullarında değişime ayak uyduramayan şirketler, kısa bir süre sonra iflas ederler ve pazardan silinirler. İşte pazarlama bölümü, bu durumun önüne geçer.

Tüketici memnuniyeti bu işin anahtarıdır denilebilir. Bu yüzden müşteri memnuniyetine uygun olarak ürün güncellenmesi yapılması, ürünün geliştirilmesi gerekir. Artık var olan üründen randıman alınamıyorsa, farklı bir ürün üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Bir diğer gerçek ise ürün fiyatlandırmasının doğru yapılmasıdır. Değerinin üzerinde satılmaya çalışılan ürün, satılmayacak ve şirkete maliyete neden olacaktır. Pazarlama bölümü tüm bu etkenlerin, şirketlere olumsuz olarak yansımaması için çalışır.

Günümüzde pazarlama olgusu internet ortamında taşınmış ve stratejiler tamamen değişmiştir. İnternet ortamında kartlar doğru oynandığı zaman, fiziksel olarak satış yapan mağazalardan daha fazla kar elde edileceği ortadadır. Bu yüzden internet üzerinden yapılan pazarlama işlemlerinde daha farklı yöntemler hayata geçirilmiştir.