Ön Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?

Ön Muhasebe Firmalar İçin Neden Önemli?

Ön muhasebe şirketlerin önde gelen finansal işlevlerinden biridir. Şirketiniz için olmazsa olmaz olan ön muhasebe neden mi bu kadar önemli?

Teknolojinin ve ticari kanunların değişmesi ile birlikte, işletmelerin ticari faaliyetleri de oldukça karmaşık hale gelmeye başladı. Ticari işletmelerin; günlük, haftalık ve aylık olarak yapmaları gereken işlemler fazlalaştı. Bu yüzden ön muhasebe ve muhasebe faaliyetleri hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladı.

Asıl bilinmesi gereken konu, muhasebeye konu olan işlemlerin, firmaların gelecekteki finansal planlarının temelini oluşturmasıdır.

Bu yönden düşünüldüğünde ön muhasebe, işletmelerinin ticari faaliyetlerini gelecek için etkili bir şekilde planlaması için gereklidir.

Ön muhasebe işlemleri nelerdir?

Muhasebeye konu olan işlemler temel olarak; işletmeler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin ve evrakların takibi olarak sayılabilir. Ancak biz aşağıda güncel bir bilgi olarak ön muhasebe faaliyet alanı içine girilen işlemleri sıralayacağız ve bu işlemleri açıklayacağız.

Cari hesabın takip edilmesi; işletmelerin, müşteri ve tedarikçi hesaplarının toplamı cari hesap olarak adlandırılır. Cari hesaplara; alım satım ile ilgili olan işlemler, tahsilatlar, ödemeler, alacakların ve borçların takibi gibi işlemler girer.

İrsaliyeler ve faturaların takip edilmesi; her türlü alış ve satış işlemeleri sonucunda yasal olarak fatura ya da fiş düzenlenmesi gereklidir. Bu gibi evrakların takibi işletmeler açısından, kar ya da zararın hesaplanmasında faydalıdır. Ayrıca yasal olarak irsaliye ve faturaların düzenli olarak takip edilip, saklanması gereklidir.

Ürünlerin Stok girişleri ve çıkışlarının takip edilmesi; üretici firmalar da dahil olmak üzere birçok firma, ürünlerini düzenli olarak saklamak ve bu ürünlerin takibini sağlıklı bir şekilde yapmak zorundadır. En çok satan ürünlerin takibinin yapılması, finansal yönetim açısından önemlidir. Stok yönetimi ve sonuçları da ön muhasebe konusu dahilindedir.

Senet ve çek gibi kıymetli evrakların takibi; işletmeler açısından her zaman perakende satış olmayabilir. Bir başka deyişle birçok işletme için nakit para akışı düzenli olmayabilir. Buradan hareketle birçok firma çek ve senet gibi kıymetli evraklar ile ticari faaliyetlerini yürütürler. Kıymetli evrakların belirli bir süresi vardır. Bu süreler işletmeler tarafından, ödeme yükümlülüğü bulunan kişiler ya da firmalar tarafından belirlenir. Genel olarak firmalar çek ya da senet gibi kıymetli evrakları ciro adı verilen işleme tabi tutarlar. Belirli bir komisyon vererek bir anlamda kıymetli evrakları satarlar. Bu gibi işlemlerin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi de ön muhasebenin konuları arasında yer alır.

Personel takibi; yasal olarak ve ticari hayatın bir gerekliliği sonucu, her işletme belirli sayıda personel istihdam eder. Personele verilen; maaş, sigorta ve vergi giderleri olmak üzere oluşan kalemlerin takibi de muhasebe açısından önemlidir. Bazı durumlarda personelin şahsi olarak yaptığı harcamalar da şirketten alacak olarak hesaplanır ve bu kalemin de sağlıklı bir şekilde takip edilmesi gereklidir.

Banka işlemleri ve kasa hesabının takip edilmesi; günümüzde artık bankalarla çalışmak bir zorunluluk haline geldi. İşletmelerin bankaya yatırdığı paralar, bankadan almış olduğu krediler, işletmelerin ödemek zorunda olduğu çekler ve işletme adına gelen havalelerin takibi de muhasebenin konuları arasındadır.

Ön muhasebe takip yöntemleri ve program kullanımı

Geleneksel olarak defter tutma yöntemi ile ön muhasebe işlemleri yerine getirilebilir. Ancak günümüzde yapılan işlemlerin çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, bu yöntemler işe yaramaz.

Bilgisayarların hayatımıza girmesi ile birlikte birçok işlem oldukça kolay bir hale geldi. Günümüzde ön muhasebe işlemlerini kısaltan ve kolaylaştıran programlar, artık neredeyse tüm işletmeler tarafından kullanılıyor.

Artık firmalar tarafından tercih edilen yöntem, ön muhasebe işlemlerinin firma içinde bu işe yetkin olan kişiler tarafından yapılması ve muhasebe işlemlerini kolaylaştıran programların kullanılmasıdır.