Gider Pusulası Nedir?

Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulasının tanımını nedir? Hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

Gider Pusulası Nedir?

Tanım olarak vergiden muaf olan esnafa, şirketlerin ve Kobi statüsünde olan işletmelerin yaptırdıkları iş karşılığında verdikleri evraktır. Gider pusulası, vergiden muaf olanların verdikleri bir evraktır ve fatura niteliğindedir.

Mesela ofisinizde tesisatınız arızalandı ve acil ihtiyaç olmak üzere, bir tesisatçı ile anlaştınız. Şirket olarak bu gideri faturalandırmanız gerekecektir. Tesisatçıdan alacağınız gider makbuzu fatura niteliğinde olacak ve vergilendirilecektir. Şirketlere genellikle gider kalemlerini vergiden düşmek için mümkün olduğunca fatura ya da bu hükümde belge almak ve ibraz etmek zorundadır.

Gider pusulasını her zaman için hizmet alan şirket ya da firma düzenler. Burada da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında kısaca bilgi verelim.

Gider Pusulası Düzenlemede Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Öncelikle gider pusulasının da vergilendirmeye tabi olduğunu ve diğer evraklar gibi kanun hükümlerine tabi olduğunu unutmamak gerekiyor. Gider pusulası düzenlerken;

  • Aldığınız hizmetin ya da malın cinsi, adedi, vergi dahil fiyatı ya da vergi hariç fiyatı gider pusulasında olmak zorundadır. Son kanun değişikliğine istinaden KDV tevkifat oranı da bu pusulada yer almalıdır.
  • Hizmeti satın alan ve hizmet satın alınan kişilerin bilgileri de bu pusulada yer almalıdır.
  • Düzenleme tarihi, sıra numarası gibi bilgilerinde pusulada yer alması gerekir.
  • Gider pusulası da resmi bir evrak niteliğinde olup, hazır matbu olarak satın alınabilir. Ancak matbu olarak satın alınan pusulanın resmi bir geçerliliği yoktur. Resmiyet kazanabilmesi için noterlikçe her sayfasının onaylatılması gerekir. Bazı durumlarda anlaşmalı matbaalar vasıtası ile matbu olarak hazırlatılabilir.
  • Sözleşme, irsaliye ve fatura örneklerinde olduğu gibi gider pusulası da iki adet olarak düzenlenir. Bir adedi işi yaptıran firmada, bir adedi de işi yapan kişide kalır.
  • Resmi ve kıymetli evraklar kanununa göre bu belgelerin en az beş yıl boyunca her iki taraf olmak üzere saklanması gerekir.
  • İmza bu belgelerdeki en önemli unsurdur. İşi yaptıran firmanın kaşesi ve imzaya yetkili olan kişinin imzasının pusulada yer alması gerekir. Aynı şekilde işi yapan ve tüzel olmayan kişilerin de imzasının pusulada yer alması bir zorunluluktur.

Mal Alımlarında Düzenlenen Gider Pusulaları

Hizmet alımında olduğu gibi, mal alımında da aynı şartlar geçerli olmak üzere gider pusulası düzenlenir. Gider pusulasında yazan rakamlar vergilendirme unsurlarına tabidir. Eğer mal satan kişinin vergi muafiyeti varsa bazı ürünlerde %2 civarında bir vergi tutarı hesaplanır.