Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Başvurusu Nasıl Yapılır?

kep-kayitli-elektronik-posta-basvurusu-nasil-yapilir

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. KEP, e-İmza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.

KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-Belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)’in sağlayacağı başlıca avantajlar;

  • Kayıtlı elektronik posta yasal kanıt olarak kullanılabilir. Teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.
  • Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.
  • Gönderim zamanını ve karşı tarafa iletilme zamanını kayıt altında tutar.
  • Gönderilen elektronik postanın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı kayıt altında tutulur.
  • Kayıtlı elektronik fatura sistemi ile hukuken geçerlilik sağlayacak şekilde sistem tarafından muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.
  • Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar. Kağıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yasal zorunluluğu nedir?

19.01.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazete Madde 7/2’de yayımlandığı üzere,

  1. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
  2. Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.
  3. Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılı Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

ePlatform ile KEP başvurusu nasıl yapılır?

ePlatform ile yerinizden hiç kalkmadan oturduğunuz yerde KEP başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: http://eplatform.com.tr/tr/cozumler/e-donusum/kep

Başvuru yapmak için: http://eplatform.com.tr/tr/ucretsiz-dene