e-İmza Nedir? Kullanım Alanları ve Araçları Nelerdir?

e-İmza Nedir? Kullanım Alanları ve Araçları Nelerdir?

e-İmza yani diğer tanımı ile elektronik imzanın kullanım alanlarını, e-İmza oluşturma ve doğrulama araçlarını sizler için kaleme aldık.

e-İmza bildiğimiz üzere elle atılan imzanın elektronikleşmiş halidir. e-İmzalar kişilerin sayısallaştırılmış imzaları olabileceği gibi göz retinası, parmak izi yada ses gibi biyolojik özellikler kayıt edilerekte kullanılabilir.

Elektronik imza almak için öncelikle bir elektronik sertifika sahibi olmanız gerekmektedir. Fakat kamu kurumunda çalışan bir bireyseniz imzanızı yine kamu kurumları arasında kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE’ ye kurumsal başvuru yapmasıyla temin edip kullanmaya başlayabilirsiniz. Kamu kurumu çalışanı değilseniz veya kamu haricinde elektronik imzayı farklı bir yerde kullanacaksanız bu işi yapmaya izinli özel entegratörlerden veya elektronik sertifika hizmeti sağlayıcılarından elektronik sertifikanızı ücret karşılığında temin edebilirsiniz. Bu firmaların hangileri olduğunu aşağıdaki güncel listeden inceleyebilirsiniz.

e-İmzanın kullanım alanları bireysel ve kurumsal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel Kullanım Alanları;

• Kamu kurumları ve e-Devlet

• Bankacılık, Finans, Sigortacılık

• e-Belediye ve e-Ticaret

• e-Sözleşme, e-Posta, e-Muhasebe

• e-Fatura, e-Beyanname

• Adalet ve Sağlık Bakanlığı izin belgeleri

• TPE, TSE, KOSGEB

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

• YMM, SMMM, KİK, EKAP

Kurumsal Kullanım Alanları;

• Dış Ticaret Müsteşarlığı

• Sanayi Bakanlığı 30 Haziran 2008 tarihi itibarı ile elektronik ortama geçişi sağlamak için daha önce manuel alınmış tüm belgeleri iptal etmiş durumdadır.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

• Adalet Bakanlığı

Elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçları nelerdir?

Elektronik imza oluşturmak ve doğrulamak için 5070 sayılı kanunda “güvenli” elektronik oluşturma ve doğrulama araçlarına da değinilmiştir. Aşağıdaki maddelerin sağlanması kanun tarafından şart koşulmuştur. Maddeleri sıralamak gerekirse;

Elektronik imza oluşturma araçları;

 • Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını,
 • Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve
  gizliliğini,
 • Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını,
 • İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini,Sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.

Elektronik imza doğrulama araçları;

 • İmzanın doğrulanması için kullanılan verileri, değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren
 • İmza doğrulama işlemini güvenilir ve kesin bir biçimde çalıştıran ve doğrulama sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,
 • Gerektiğinde, imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini sağlayan,
 • İmzanın doğrulanması için kullanılan elektronik sertifikanın doğruluğunu ve geçerliliğini güvenilir bir biçimde tespit ederek sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren
 • İmza sahibinin kimliğini değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren
 • İmzanın doğrulanması ile ilgili şartlara etki edecek değişikliklerin tespit edilebilmesini sağlayan, İmza doğrulama araçlarıdır.

ePlatform kalitesi ile sizde tek platform üzerinden finansal operasyonlarınızı yönetin, işinizi büyütün. e-İmza demomuzu hemen ücretsiz olarak deneyerek istediğiniz zaman abonelik işleminizi başlatabilirsiniz.

e-İmza Demosunu Ücretsiz Deneyin!