e-Fatura ve e-Defter Kullanımına Yeni Düzenleme Geliyor!

e-fatura-ve-e-defter-kullanimina-yeni-duzenleme-geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan taslak tebliği ile e-Defter ve e-Fatura kullanımında değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişiklikten kimlerin, nasıl etkileneceğini yazımızda sizler için paylaştık.

Gelir İdaresi Başkanlığı kendi resmi internet sitesinde; “Yeni taslak tebliği ile elektronik belge ve elektronik defter uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 454 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.” şeklinde bir haber yayınlamıştır. Yeni yılda yayına girmesi beklenen taslak tebliğ ile mükellef sayısının arttırılması ve internet ortamında kesilecek faturalar ile kağıt fatura maliyetlerinden tasarruf sağlanması bekleniyor.

e-Defter ve e-Fatura sistemlerine geçişler için ciro sınırı düşürülüyor.

Başkanlık tarafından yayınlanan tebliğ taslağında e-Defter ve e-Fatura sistemlerine geçiş için ciro sınırının düşürüleceği belirtiliyor. Tebliğ taslağında yer alan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

“Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef grupları yeniden belirlenmiş ve ayrıca e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların, ihracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının e-Fatura olarak düzenleme zorunluluğunda olduğu gibi bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Özel Fatura”ların da elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu taslak ile zorunluluk kapsamını belirleyen 10 milyon TL’lik ciro sınırı 5 Milyon TL ye indirilerek kapsama yeni mükelleflerin dahil edilmesi ve bu suretle kağıt belge-defter düzenlemekten kaynaklanan mükelleflerimizin maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanması öngörülmektedir.”

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.