e-Dönüşüm Nedir? Başlıca e-Dönüşüm Sistemleri Nelerdir?

E-Dönüşüm Nedir? Başlıca E-Dönüşüm Sistemleri Nelerdir?

Gitgide dijitalleşen dünyamızda artık her şeye ulaşmak daha kolay hale geldi. KOBİ’ler de e-Dönüşüm ile birlikte gelen e-Dönüşüm çözümlerini kullanarak işlerini kolaylaştırmaktadırlar.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, sanayi ve teknolojinin de gelişmesi ile birlikte, dijital işlemler hızla artmaya başladı. E-Dönüşüm sistemleri de bunlardan bir tanesidir desek yeridir.

E-Dönüşüm; bilgi üzerine kurulan varlıkların ve girişimcilik aktivitelerinin dijital olarak gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Son yıllarda ülkemizde devletin de politikası halini almıştır. Tüm vatandaşlık işlemlerinin tek bir internet portalı üzerinden gerçekleştirilmesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir.

Dünya çapında herkesin ortak kullanımında olan bir sisteme de entegre olmak anlamına geliyor. Mesela e-İmza uygulamasının ıslak imzanın yerini alması zamandan ve paradan tasarrufun en güzel örneklerinden bir tanesidir.

e-Dönüşümün Görevleri Nelerdir?

Son yıllarda herkesin benimsediği ve sıklıkla kullandığı hizmetleri burada kısaca tekararlayalım. Böylelikle e-Dönüşüm kavramı daha iyi anlaşılacaktır. Bankalardan dijital olarak e-Postalara gelen kredi kartı ekstreleri, dijital toplu taşıma biletleri, vergi beyannamelerinin dijital ortamda düzenlenmesi, hep e-Dönüşümün unsurlarındandır.

e-Dönüşümün en etkili iki ayağı e-Fatura ve e-Arşiv!

Aşağıda da görüldüğü üzere aslında e-Dönüşüm kavramı hayatımızın her alanında yer almaya başladı ve hızla diğer bölümlerinde de aktif olmaya devam ediyor. Başlıca e-Dönüşüm sistemlerini inceleyelim;

e-Muhasebe;

Artık muhasebe işlemleri el ile değil, bilgisayar ve bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar ile yapılıyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde e-Muhasebe işlemleri, işletmelerin işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlıyor.

e-Fatura;

E-Fatura ticari faaliyetlerden kaynaklanan işlemlerin vergilendirilmesi ve bu işlemlerin dijital ortam yardımı ile yapılmasıdır.

e-Arşiv;

Bilindiği üzere özel sektörde ve devlet kuruluşlarında, yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan belgeler 5 yıl ile 10 yıl arasında saklanmalıdır. Matbu olan belgelerin saklanması son derece güçtür. E-Arşiv kavramının ortaya çıkması ile birlikte artık kıymetli ve arşiv niteliğinde olan belgeler, son derece kolay bir şekilde saklanabilmiştir. Üstelik herhangi bir risk olmadan ve çok yer kaplamadan!

e-Defter;

Vergilendirmeye konu olan ve kanunen tutulması zorunlu olan deflerler de artık dijital ortamda yerini almaya başladı. E-Defter kavramına bu açıdan bakıldığında, firmaların artık dijital ortamda defter tutmaları ve online olarak bağlı oldukları sisteme bu defterleri entegre etmeleri, vergi ödemeleri açısından da büyük kolaylıklar sağlamıştır.

e-İrsaliye;

Taşımaya konu olan malların lojistik olarak belgelendirildiği irsaliyeler de artık dijital ortamda yerini almıştır. E-İrsaliye ile mal tesliminde herhangi bir sorun yaşamadan, ilgili firmalara belge verilebilmektedir.

e-Bilet;

Ulaşım alanında da e-Bilet kavramı, topluma birçok şey kazandırmıştır.

Yukarıda saydığımız tüm bu işlemler e-Dönüşüm konularındandır ve günlük yaşamda 5 milyar dolar gibi bir tasarrufun yapılabilmesine olanak sağlar.