e-Arşiv Fatura Nedir? Kimler e-Arşiv Fatura Kullanmalıdır?

e-Arşiv Fatura Nedir? Kimler e-Arşiv Fatura Kullanmalıdır?

e-Arşiv fatura, günlük hayatta belge olarak saklanılan bilgilerin dijital ortamda saklanmasını sağlayan uygulamalardır.

Tüm dünyada bilişim sektöründe yaşanan gelişmeler ve yenilikler ile birçok alanda daha hızlı ve güvenli işlemler yapabilmekteyiz. e-Arşiv fatura uygulaması da güvenli bir biçimde belgelerin saklanılması sağlarken, bilgisayar teknolojilerinin ve yazılımın bize sağlamış olduğu tüm imkanları da önümüze sunmaktadır.

e-Arşiv uygulaması ile e-Fatura uygulaması kapsamı dışında kalan mükelleflere de elektronik ortamda fatura düzenlenebilmesine ayrıca saklanması ve ibraz edilebilmesine de imkan sağlanmıştır. Bu sayede çok sayıda fatura düzenleyen ve düzenledikleri faturaların ikinci nüshalarını kağıt ortamda saklamaları gereken mükellefler artık ikinci nüshaları da elektronik ortamda saklayabilmektedirler.

Kimler e-Arşiv Fatura Kullanabilir?

e-Arşiv faturayı sadece zorunlu mükellefler değil, faturalarını dijital ortamda hazırlamak ve saklamak isteyen tüm kurumlar kullanabilirler. Birçok e-Fatura mükellefi zorunlu olmamasına rağmen e-Fatura mükellefi olmayanlara da kestikleri faturaları dijital ortama taşımak için e-Arşiv faturaya geçmektedir. e-Arşiv fatura aynı zamanda online ticarette de yaygın olarak kullanılmaktadır.

E-Arşiv sistemi ile birlikte firmalara ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlanmıştır. Elektronik ticaret yapan bir firma, müşterisi ile girdiği bir alışveriş işlemi sonucunda keseceği faturayı e-arşiv olarak düzenleyip, müşterisine internet ortamı üzerinden gönderebiliyor. Tabii ki ürünlerin satışı sonucunda kesilen bu faturaların kağıda basılmış halleri de e-ticaret firması tarafından irsaliye yerine de müşteriye ulaştırılabiliyor. Ayrıca e-arşiv müşterilerim e-mail adresinde saklı olarak bulunup, istendiği takdirde kullanıma hazır olarak depolanabilme imkanına sahip oluyor. Böylece hem e-ticaret firması tarafında hem de müşteri tarafında fatura anlamında son derece önemli bir kolaylık sağlanmış oluyor.

E-Arşiv Fatura Kullanmak İçin E-Fatura Kullanıcısı Olmalısınız!

Yine Gelir İdaresi Başkanlığı’ının resmi internet sitesinde yaptığı açıklama uyarınca e-arşiv gibi bir uygulamadan yararlanmak isteyenlerin e-fatura sistemine geçmesinin zorunlu olduğu görülmektedir.

E-arşiv fatura gibi bir hizmetten yararlanmak isteyen e-ticaret firmaları, e-fatura sistemine zorunlu olarak geçecekler böylece hem e-fatura sisteminin getirdiği kolaylıklardan yararlanabilecek, hem de kendilerine sunulan e-arşiv sisteminin getirmiş olduğu yükümlülüğü yerine getirmiş olacaklardır.

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde konu ile ilgili ayrıntıları, e-arşiv ve e-fatura için 2018 yılının getirdiği zorunlulukları ve yükümlülükleri net olarak bulabilir, işlemlerinizi bu doğrultuda daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. http://www.efatura.gov.tr

Yasal Zorunluluk

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1.1.2016 tarihi itibariyle e-Arşiv’e geçmek zorundadırlar. e-Arşiv kullanmak isteyen mükelleflerin e-Fatura sistemine de kayıtlı olması gerekmektedir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı; alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmediği tüm ticaret alanlarını kapsamaktadır. Örneğin telefonda satış, tatil siteleri üzerinden rezervasyon ve satış işlemleri bu kapsama girmektedir.

Uygun fiyatlar ile e-Arşiv fatura uygulamasını deneyin!