Türkiye’nin En Büyük Kamu Projelerinden “Defter-Beyan Sistemi”

Gelir-İdaresi-Defter-Beyan-Sistemi

Mükelleflerin vergi beyanname alışkanlığını kökten değiştiren Defter-Beyan sistemi, ePlatform Hacettepe Teknokent Şubesi tarafından, Ar-Ge Merkezinin de tecrübe paylaşımı ile bulut bilişim teknolojisinde geliştirilmektedir.

Defter-Beyan sistemi farklı mükellef gruplarına da hizmet etme vizyonu ile Gelir İdaresi Başkanlığı talepleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Defter-Beyan Sistemi Nedir?

Defter-Beyan Sistemi; Serbest Meslek, Basit usul ve İşletme Hesabı esasına göre vergilendirilen mükelleflerin vergisel sonuç doğuran işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınacağı, bu mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannamelerin kolay, hızlı ve uzman yardımına ihtiyaç duymaksızın hazırlanıp gönderilebileceği yeni nesil bir kamu projesidir.

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin yanı sıra işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin yapılan kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sisteminin birinci fazı 1/1/2018 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı.

ePlatform, bu sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde %100 yerli kaynaklar ile geliştirdi.

Defter-Beyan Sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

1/1/2018 itibariyle serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin oluşturduğu yaklaşık 900 bin kişiye hizmet vermeye başlayan Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren işletme hesabı esasına göre defter tutan yaklaşık 1.2. milyon mükellef daha kullanmaya başlayacak.

Defter-Beyan Sistemi %100 Yerli!

Sistemin hayata geçirilmesinde, başta Gelir İdaresi Başkanlığı personelleri olmak üzere mühendisler, mali müşavirler, analistler, tasarımcılar ve testçilerden oluşan %100 yerli bir ekip çalıştı. Sistemin altyapısında açık kaynak kodlu sistemler kullanılarak, kamu harcamalarında önemli bir tasarruf sağlandı.

İlgili Bağlantılar